voor wijkbewoners
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Duurzaam Altrade respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij beschrijven hier beknopt hoe wij jouw privacy willen waarborgen. Wij spannen ons in om te werken volgens de bepalingen in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit 2018 (privacywet).

Website

Op de website maken we alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek: dit gebeurt altijd geanonimiseerd. We maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en verzamelen zo geen gegevens over uw bezoek.

Nieuwsbrief

We gaan over een tijd beginnen met een elektronische nieuwsbrief. Indien je je daarvoor aanmeldt, vragen we je om je naam en contactgegevens aan ons te verstrekken. Dit zijn persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief dien je ons dan ook toestemming te geven om je gegevens op te nemen in ons bestand.

Respect voor uw privacy

De gegevens zullen we opslaan op een server van onze provider, dat is een beveiligd systeem dat op Europees grondgebied staat. Wij zorgen dat jouw privacybelangen gewaarborgd zijn, en hebben daarvoor de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Met iedereen die met je gegevens in aanraking komt zullen we de in de privacywet verplichte verwerkersovereenkomsten afsluiten. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Je rechten

Heb je vragen over ons privacybeleid, of over de verwerking van gegevens (waaronder jouw rechten rondom verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kun je die stellen per e-mail via . Wij streven er naar dat je binnen 48 uur antwoord krijgt. Doen we iets niet goed volgens jou, stellen we het op prijs dat je dat direct aan ons vertelt, maar je hebt altijd het recht om een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens

Dominicanenstraat

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .