voor wijkbewoners
Circulaire economie

Onze missie

We staan voor grote uitdagingen. We hebben een grote verantwoordelijkheid om onze aardbol leefbaar achter te laten voor toekomstige generaties. We moeten niet alleen beter omgaan met de beperkte grondstoffen en hulpbronnen op aarde, maar zullen ons ook moeten aanpassen aan de klimaatveranderingen (extreme weersomstandigheden, hitte, droogte, wateroverlast door heftige regenbuien). We moeten zo circulair mogelijk leven, vanuit het principe dat afval ook weer grondstof is. Ook moeten we ons meer bekommeren om de leefomstandigheden van iedereen. De luchtkwaliteit is op veel plekken ronduit belabberd, ook in onze wijk. De uitstoot van schadelijke stoffen en het veroorzaken van lawaai moet gestopt worden.

Er gaat in de komende jaren veel op ons af komen. Overheidsmaatregelen en plannen in het kader van het Klimaatakkoord. Van het gas af, misschien wel de verplichting om zonnepanelen op onze daken te leggen. Dat moeten we niet afwachten. We moeten de energietransitie zelf mede vormgeven en ervoor zorgen dat de veranderingen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

We zullen hard moeten werken aan de droom: een stad waar de lucht schoon is, de omgeving groen, alle energie duurzaam opgewekt en waar een stevige regenbui niet meteen voor wateroverlast zorgt. Kortom, een inclusieve en duurzame stad waarin we ons om elkaar bekommeren en waarin het voor iedereen goed toeven is.

De op deze website genoemde duurzaamheidthema’s en de uitwerkingen daarvan vinden wij belangrijk. We hopen dat het belang om onze wereld te verduurzamen bij iedereen gaat leven. Leven kan alleen maar onder voorwaarden. Goed voedsel, schone lucht, we kunnen er de hele piramide van Maslov bijhalen, wat nodig is voor ons mensen.

We willen bij dit alles vooral pleiten voor ‘sociale duurzaamheid‘, als verbindend element wat bij alle thema’s een rol speelt. Iedereen telt mee. Elke mening telt mee. We zetten ons ook in voor een inclusieve samenleving! Elkaar aanspreken op gedrag is een uiting van betrokkenheid op duurzaamheidthema’s maar dit wordt niet altijd door iedereen gewaardeerd. Voor sociale duurzaamheid moeten we ons inspannen om goed te luisteren naar elkaar, begrip hebben voor elkaars standpunten en zoeken naar verbinding.

“Wetenschap is ook maar een mening”, is een tendens die wij afwijzen. Wetenschappelijke inzichten en consensus daarover zijn leidraad voor de inhoud van deze website.

Laat ons weten wat je hiervan vindt.

April 2021, Wim van der Grinten

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .