voor wijkbewoners
inschrijving zonnepark

Inschrijving Zonaandelen Zonnepark de Grift van start

Van 10 tot en met 30 juni kunnen inwoners van Nijmegen en omgeving inschrijven voor Zonaandelen van Zonnepark de Grift in Nijmegen-Noord. Het zonnepark is, na Windpark Nijmegen-Betuwe, het tweede grote energieproject van Energiecoöperatie WPN. De coöperatie laat hiermee opnieuw zien dat we als inwoners zelf een belangrijke rol kunnen spelen bij de verduurzaming van onze omgeving.

Eigendom van burgers

Als de leden genoeg geld bij elkaar brengen wordt het nieuwe zonnepark, net als het windpark, via de coöperatie eigendom van burgers. Energiecoöperatie WPN geeft hiervoor Zonaandelen uit van 50 euro per stuk. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan lid worden en meedoen.

Voorzitter Leidy van der Aalst kocht de eerste Zonaandelen voor haar kleinkinderen Thomas, Emma en Lucas. Leidy: ‘We zijn erg trots op deze mijlpaal. We hopen weer op veel enthousiaste bijval. Zo pakken we zelf de regie en gaan voor een duurzame omgeving, voor nu en in de toekomst. Daarom geef ik ‘de zon’ aan mijn kleinkinderen.’

Opbrengsten blijven in de regio

Omdat de coöperatie zelf eigenaar wordt van het zonnepark blijven de opbrengsten van de energieverkoop in de regio. Dat er draagvlak is voor deze aanpak blijkt uit de flinke groei van het ledenaantal in de afgelopen jaren. Met ruim 1800 leden en donateurs is WPN een van de grootste energiecoöperaties van Nederland.

Lokale aannemers

Het nieuwe zonnepark wordt gebouwd onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe. Bijzonder is dat voor de bouw lokale aannemers zijn gecontracteerd. Zonnepark de Grift draagt zo direct bij aan de lokale economie en werkgelegenheid. Het park gaat met ruim 11.000 zonnepanelen energie opwekken voor 1475 huishoudens en is naar verwachting nog dit jaar klaar om in bedrijf te gaan.

Meedoen?

Door Zonaandelen van Zonnepark de Grift aan te schaffen draag je bij aan schone energie, die vlakbij huis is opgewekt. Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.


Ons advies

Doen! Neem in ieder geval een zonaandeel om mee te kunnen praten en beslissen. Of je moet genoegen nemen met om de zoveel jaar op een veel te groot vel een vierkantje rood te maken. Er is veel te doen over de uitrol van zonneparken. Het zou kostbare landbouwgrond gebruiken, buitenlandse investeerders gaan lopen met Nederlandse subsidies, zo’n weiland wordt volgeplempt met zonnepanelen en de grond eronder krijgt geen zonlicht meer waardoor de biodiversiteit van zo’n stuk land helemaal verloren gaat. Wat nu het aardige is van Zonnepark de Grift, is dat juist op deze punten een andere insteek gekozen wordt. Biodiversiteit is gewaarborgd door een slimmere opstelling van de zonnepanelen, het project past in de ontwikkeling naar een energievoorziening waar burgers zelf zeggenschap hebben. De inleg van € 50 per zonaandeel zal volgens de prognoses na 20 jaar € 85 waard zijn (prijspeil van nu). Daar wordt je niet rijk van, maar dit project verrijkt enorm en levert een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke ideaal van een energievoorziening die geen vervuilende emissie geeft. Men gaat aan de slag met ‘cable-pooling’ (de opwekking van stroom van windpark en zonnepark samenvoegen bij het in-voeden in het elektriciteitsnet) wat erg belangrijk is om kosten te drukken en het elektriciteitsnet stabiel te houden.