voor wijkbewoners
Fitness

Links

Je huis verduurzamen

Loket Duurzaam WonenDuurzaamWonenPlus

Energieloket Nijmegen

CV-tuning

CV-inregelen Tips om gas te besparen, CV-inregelkit en CV-weetjes

Verbeterjehuis Milieucentraal

Milieucentraal – thuis energiebesparen Veel tips om zelf actie te ondernemen

Samen sneller duurzaam

Slimwoner

PapaGreen

SlimmeBuur Waar buren elkaar adviseren over energie besparen

Thuisbaas

Verduurzamen monumenten

De Groene Menukaart

Op de website van De Groene Menukaart ontdek je zelf de diverse maatregelen voor vooroorlogse en monumentale woningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen, dun dubbel glas, voorzetwanden en groene daken. Alles om je woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Bij elke maatregel staan voordelen, aandachtspunten, richtlijnen voor vergunningen, subsidies en financiering vermeld.  En de maatregelen die je interessant vindt, kun je bewaren en naar jezelf mailen. Dat is handig bij de vervolgstappen.

Groen bespaart Advies om je woning verduurzamen van A tot Z

Energiesubsudiewijzer

Energiebespaarlening

Energie besparen Eenvoudige tips om thuis energie te besparen

Duurzaam Bouwloket

Greenhome

HIER

ParisProofPlan Website van Lars Boelen & Felix van Gemen, energieadviseurs. Ze hebben op basis van hun ervaringen een eBoek uitgebracht. Het eBoek bevat uitgebreide informatie, soms wat technisch maar van goede kwaliteit. De informatie kan je meehelpen om een plan te maken voor het verduurzamen van je huis. Je krijgt een persoonlijke PDF en twee jaar toegang tot de updates bij aanschaf van het eBoek.

Biodiversiteit en milieu

Maak grijs groener is een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een beweging van meer dan 100 organisaties, waaronder boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en natuurorganisaties, die zich inzetten voor de herstel van biodiversiteit. Daarom zoeken we nog meer organisaties en mensen die ons willen helpen.

Groendak Dakadvies door Nando Habraken, lokale aanjager voor Rooftop Revolution

Operatie Steenbreek

Alles over aardgasvrij wonen en lokale energie

HierOpgewekt

Overzicht lokale initiatieven op HierOpgewekt

Blogs op thema gesorteerd op HierOpgewekt

Opwekken

Zonatlas Nijmegen

Polder PV De website van Peter Segaar. Begonnen in 2004 om de prestaties van zijn eigen zonnepanelen te presenteren, is Polder PV een begrip geworden in de PV-wereld (PhotoVoltaics = Zonnepanelen). Hij documenteert en becommentarieert, neemt geen blad voor de mond, maar weet altijd van de hoed en de rand. Hij volgt alle officiële cijfers met gezonde argwaan. Regelmatig worden cijfers herzien na vragen van Polder PV. Zie hier de directe link naar P.V. Nieuws.

Luchtkwaliteit

Wetenschappers over houtstook

Houtrookvrij

Als je dan toch wilt stoken, houdt je aan de stooktips – Milieucentraal

Kenniscentrum InfoMil

Schone Lucht Akkoord

Luchtkwaliteit en pollenverwachting voor Nijmegen

30 maatregelen voor schonere lucht – Gemeente Nijmegen

Hoe vervuild is de lucht in mijn straat? – Milieudefensie

Atlas Leefomgeving

Luchtmeetnet – zie ook Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Samenmeten Dataportaal Om sensordata van de leefomgeving gemeten door burgers, decentrale overheden en anderen centraal te ontsluiten en visualiseren stelt het RIVM het dataportaal samenmeten.rivm.nl beschikbaar. Het is een experimentele omgeving. De meetgegevens zijn indicatief. Het is niet altijd bekend hoe goed de meetgegevens van de sensoren zijn. Ze geven mede daarom een kwalitatief/indicatief beeld van de situatie. Zo is bijvoorbeeld bekend dat fijnstofsensoren gevoelig zijn voor luchtvochtigheid.  Bij zeer hoge luchtvochtigheid zijn de meetwaarden vaak niet betrouwbaar. Ook zijn de meetwaarden gemeten met Palmes buisjes bij het plaatsen op het dataportaal nog niet gekalibreerd.

Luchtmeet initiatieven – een door ons gemaakte opsomming van burgerluchtmeetnet initiatieven

Luftdaten.info Luftdaten is één van de grootste en snelstgroeiende citizen science communities op het gebied van luchtkwaliteit. Sinds november 2019 valt deze community onder het platform sensor. community. Dit internationale platform laat allerlei metingen zien, bijvoorbeeld fijnstof, geluid en temperatuur.

Ohnics Een luchtmeetnet met andere (meer professionele) sensoren. Deze worden nu met name in Maastricht toegepast. Je kunt op de kaart ook naar Lent gaan, daar zijn een aantal van deze sensoren zichtbaar. Ook in de buurt van de Archipelstraat zie je een sensor, en aan het begin van de Graafseweg (RIVM meetstation).

In de regio

Gelders Klimaatplan 2021-2030. Het Gelders Klimaatplan vertaalt de afspraken die internationaal en nationaal gemaakt zijn om de CO2-uitstoot te verminderen.

Wijk voor de Toekomst

Steenbreek Nijmegen, de campagne Stenen eruit, GROEN erin!

Klimaat

Klimaatakkoord

Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen

Klimaatgesprekken Klimaatverandering via beïnvloeden van keuzes en gedrag van mensen. Trainingen en workshops.

Klimaatverandering Blogs over verschillende facetten van klimaatverandering: de basale wetenschaprecent onderzoekwetenschapscommunicatiehet publieke debatde rol van de mediazogenaamd “sceptische” argumentenactuele gebeurtenissen, etc. Veel van onze blogs raken aan het snijvlak tussen klimaatwetenschap en maatschappij. We proberen de wetenschappelijke kennis in begrijpelijke termen te duiden en van context te voorzien. Bart Verheggen heeft in 2008 dit blog opgezet en heeft dit boek geschreven.

Klimaatverandering KNMI

Klimaatverandering MilieuCentraal

Grootste klimaatklappers MilieuCentraal

Coalitie van bezorgde wetenschappers (zie ook de Klimaathelpdesk) Scientists4Future NL is een zelfsturende alliantie van Nederlandse wetenschappers. In het kader van de wereldwijde klimaatstaking in september 2019 werd er een gemeenschappelijke verklaring opgesteld die door meer dan 2100 wetenschappers en organisaties werd ondertekend. Bekijk de 24 Klimaatfeiten (scrollen naar beneden voor bronvermeldingen en gevalideerde uitleg, maar rechts voor een nieuw feit). Taaie kost, want de onderbouwing wordt vooral gevormd door bronvermeldingen waarop je verder kunt zoeken. Maar hé, wie zei dat het gemakkelijk zou worden?

Klimaathelpdesk Veel vragen, die als ingang gebruikt worden. Wetenschappers geven dan een verdiepend antwoord (helpdesk vanuit Scientist4Future NL).

Grootouders voor het klimaat In een achttal landen is inmiddels al een beweging van Grandparents for Climate gestart. In Nederland zijn de Grootouders voor het klimaat vanaf december 2016 actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen en natuurlijk door ondertekening en uitreiking van het Manifest. In Nederland sluiten grootouders en onze zorgen delende senioren zich nu ook aan bij deze internationale beweging.

Fridays for Future Wij zijn scholieren en studenten die al sinds 2018 staken voor het klimaat. Wij hebben groepen door heel Nederland, sluit je ook aan en kom op voor een rechtvaardige toekomst – er is geen tijd te verliezen.

Extinction Rebellion Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Door vreedzame, creatieve en disruptieve acties proberen we de gevolgen van deze crises te stoppen. We zijn opgericht in 2018 en groeien snel, we zijn momenteel actief in 62 landen en 1050 groepen wereldwijd.

Jonge Klimaatbeweging De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Wij proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. Voorbeelden van onze activiteiten zijn bijvoorbeeld de Jonge Klimaatagenda, de #ikreisanders campagne en de Klimaatdialogen.

Techniek

Warmtepomp-weetjes Heldere en uitgebreide informatie over warmtepompen

H2Platform Website die waterstof promoot

Waterstofgate Website die kritisch is over inzet van waterstof

Zonnecollector info

Meten

Mindergas Handige website, vooral voor mensen die hun gasverbruik willen bijhouden en hun gasverbruik willen corrigeren via de gewogen graaddagenmethode.

Energie algemeen

Energieblog van Jasper Vis

Energieopwek Op deze website vind je de productiegetallen van hernieuwbare energiebronnen uit Nederland.

CO2 emissies per land Een ‘live’ map per land, gerangschikt op koolstofintentsiteit van geconsumeerde elektriciteit (gCO₂eq/kWh).

Diversen duurzaamheid

Joostdevree Een begrippenlijst met onderwerpen uit architectuur, bouwkunde en andere bouwgerelateerde zaken. Via klikken op een letter krijg je een uitgebreide lijst waarop je kunt doorklikken.

De Duurzame Kaart

Duurzaam Thuis

GreenJump

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .