voor wijkbewoners
Copyright

Licentie

Alle informatie die op deze website staat gepubliceerd valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.

CC licentie

Onder deze link kunt u de volledige tekst van de licentie vinden. Kort samengevat komt dit op het volgende neer: u mag het materiaal gebruiken, delen, verspreiden, doorgeven via elk medium of formaat. U mag ook dingen veranderen, gebruiken voor afgeleid werk, voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. U moet daarbij wel onze naam vermelden, en een link plaatsen naar de licentie en het oorspronkelijke materiaal. Als u dingen verandert, of afgeleid werk maakt, mag u dit alleen verspreiden onder dezelfde licentie. U mag daarbij geen juridische of technische beperkingen aanbrengen, die gebruik van het materiaal zoals de licentie toestaat beperken. Aan deze korte samenvatting kunt u geen rechten ontlenen, alleen de volledige tekst van de licentie is juridisch rechtsgeldig. 

Wat betreft afbeeldingen en fotomateriaal proberen we zorgvuldig uit te zoeken wat de rechten zijn. Voor alle afbeeldingen op onze website geldt, dat de rechten daarvan geregeld zijn via de licentie die oorspronkelijk op de afbeelding zit. Wij gebruiken veel door onszelf gemaakte foto’s. Als u een afbeelding of beeldmateriaal van deze website gebruikt, bent u verplicht om zelf te onderzoeken wat de rechten op deze afbeelding zijn.

Wij op onze beurt halen ook veel informatie van internet, ook afbeeldingen en beeldmateriaal. Mocht u van mening zijn, dat wij in strijd met een licentiebepaling handelen, neemt u dan contact met ons op. 

We zijn er allemaal bij gebaat dat iedereen de credits krijgt voor werk dat wordt verricht. Zo kunnen we elkaar stimuleren om samen te werken, te groeien en bijdragen te blijven leveren aan de community.   

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .