voor wijkbewoners
Nijmegen

Zero-emissie stadslogistiek

Vanaf 2025 mogen er tussen de singels en de Waal alleen nog zero-emissie (nul uitstoot) voertuigen rijden om winkels en horeca te bevoorraden. Diesel, benzine, elektriciteit, voertuigen kunnen daardoor aangedreven worden, dit wordt ZE-aandrijving genoemd. In de praktijk gaat het vooral om aandrijving door elektriciteit. Bij waterstof aangedreven voortuigen komt er water uit de uitlaat lopen, het is nog niet duidelijk of dit als ZE (Zero Emissie) wordt gezien.

Zero-emissie zones

Er komen zero-emissiezones voor stadslogistiek in de gemeente Nijmegen. Voor vrachtauto’s zal er waarschijnlijk via landelijke afspraken een overgangstermijn gelden tot 2030 (het gaat dan met name om een overgangstermijn voor de schoonste diesel (Euro-6) vrachtauto’s). Vanaf 2030 moeten alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

Behalve om het gebied tussen de Waal en de singels, gaat het ook om de Hof van Holland (winkel- en woonhart Nijmegen-Noord) en mogelijk om de campus Heijendaal. Volgens de gemeente is deze maatregel effectief, omdat in deze drukbezochte gebieden veel transportbewegingen met bestelbusjes en vrachtauto’s plaatsvinden om pakketjes af te leveren en winkels te bevoorraden. Door dit met zero-emissie voertuigen te doen wordt de luchtkwaliteit verbeterd en de CO2-uitstoot verminderd.

Nijmegen heeft ook het Schone Lucht Akkoord ondertekend. De stad heeft zich daarmee extra ten doel gesteld de lucht in 2030 50 procent gezonder te hebben door het terugdringen van onder meer fijnstof en stikstofdioxide. De luchtverontreiniging in Nijmegen wordt vooral veroorzaakt door het wegverkeer, de scheepvaart en diverse bedrijven. Onlangs bleek overigens dat burgers zelf ook een flink aandeel hebben: zo’n 23% van de fijnstof-vervuiling is te wijten aan houtstook.

Geen milieuzones voor diesels

Er komt in Nijmegen in ieder geval geen milieuzone voor diesels. Het verminderen van de uitstoot door vrachtverkeer, bestelbusjes en personenauto’s werkt veel effectiever, vindt men. Ook is de invoering van zo’n verboden zone duur en ingewikkeld, blijkt uit onderzoek. Dit kan wel betekenen dat alle vervuilende diesels naar Nijmegen blijven komen, omdat andere steden wel zo’n milieuzone hebben. Nijmegen gaat dit in de gaten houden. Als blijkt dat afspraken met vervoerders niet werken dan worden vanaf 2025 alleen nog minder vervuilende vrachtwagens toegestaan op de bedrijventerreinen. Dit is nog niet spijkerhard, maar het is een begin.

SEBA subsidieregeling

Er is inmiddels een subsidieregeling voor ondernemers die een nieuwe emissieloze bedrijfsauto willen kopen of leasen, zie deze pagina.

TLN
Tijdpad informatie van Transport en Logistiek Nederland

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .