voor wijkbewoners

Vervoer, milieu en schone lucht

Een schone lucht is voor iedereen belangrijk, ook in de stad. De uitstoot van schadelijke stoffen is niet alleen slecht voor onze gezondheid, ook het milieu heeft hier van te lijden.

Wij gaan ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen. Daarmee moeten we ook de hand in eigen boezem steken, want sinds kort weten we dat houtstook wel 23% van de fijnstof-vervuiling veroorzaakt, naast de CO2 uitstook die ook plaats vindt.

Onze gemeente Nijmegen heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Dat verplicht ook tot het nemen van maatregelen. Vanaf 2025 mogen alleen nog emissieloze voertuigen rijden in het centrum (tussen Waal en singels), de Hollandse Hof (in Nijmegen Noord) en op de campus van hogeschool en universiteit in Heijendaal. Dat wordt met een mooi woord Zero-emissie genoemd.

Luchtmeetnet

Inmiddels zijn we flink aan de slag geweest met het onderwerp luchtkwaliteit. In de Kennisbank geven we achtergrondinformatie, en we hebben een eerste sensor in de lucht als begin voor een eigen burgerluchtmeetnet!

Betere keuzes

Hoe kunnen we in het dagelijks leven betere keuzes maken, zoals welk vervoersmiddel we gebruiken of het wel of niet stoken van hout. Hoe kunt u zorgen voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof? Wij willen bevorderen dat je daar zelf over gaat nadenken, door het geven van goede informatie over deze aspecten van ons leven. Doe mee, schrijf bijdragen voor deze website, heb je ideeën voor een betere en duurzamere invulling. Laat het ons weten en neem contact op.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .