voor wijkbewoners
Fietsers schone lucht

Nieuwe WHO richtlijnen voor luchtkwaliteit

Op 22 september 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de richtlijnen voor de luchtkwaliteit bijgesteld: de waarden voor luchtverontreiniging moeten flink omlaag om schadelijke gezondheidseffecten en sterfte bij mensen te voorkomen.

In ons eigen dossier over Luchtkwaliteit besteedden we aandacht aan de Normen voor luchtkwaliteit. De EU-normen, die vastgelegd zijn in wet- en regelgeving zijn een slap aftreksel van de WHO-normen. Zoals bij meer Europese regelgeving werd de totstandkoming van normen voor de luchtkwaliteit erg gedomineerd door de grote landen met een eigen auto-industrie (Frankrijk en Duitsland). Terwijl de wetenschappelijke inzichten, gerepresenteerd in de WHO-normen, al in 2005 veel strenger waren. En nu zijn de normen nog veel strenger geworden.

Schokkend

De nieuwe richtlijnen zijn behoorlijk schokkend. De richtlijn voor fijnstof was bijvoorbeeld tien microgram per kubieke meter en is nu bijgesteld naar vijf. Op veel plaatsen in Nederland, ook in Nijmegen, begonnen we nog maar net in de buurt te komen van de vorige WHO-norm. Voor stikstofdioxide is de norm nog maar een kwart van de vorige waarde: van veertig naar tien microgram per kubieke meter. In grote delen van het land zitten we nog ver van deze norm vandaan.

Zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek

De nieuwe normen zijn tot stand gekomen na ruim zes jaar wetenschappelijk onderzoek vanaf 2015 door experts op alle continenten. De vervuilende stoffen in de lucht zijn schadelijker in veel lagere concentraties dan we tot dan toe dachten.

Wat nu?

Het is in ieder geval duidelijk dat de normen van de Europese Unie veel te vrijblijvend zijn. Het is erg belangrijk dat de Europese Unie de normen voor de luchtkwaliteit bijstelt. Die normen zijn immers juridisch bindend, ook de normen voor de luchtkwaliteit zijn hierop gebaseerd en gelden hier als leidraad in wet- en regelgeving.

Het is van groot belang dat onze eigen overheid, ook lokaal, zich baseert op laatste wetenschappelijke inzichten en daarom uitgaat van de strengere WHO-normen. Alleen dan kunnen de schadelijke gevolgen van de luchtverontreiniging ingedamd worden. De WHO-richtlijnen geven immers aan tot welke concentraties vervuilende stoffen als fijnstof, stikstofdioxide, ozon, koolmonoxide en zwaveldioxide in de lucht beperkt moeten worden om ernstige gezondheidsschade uit te bannen.

Links

Pagina op de website van de World Health Organization met de nieuwe normen

Nieuwe WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit liegen er niet om

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .