voor wijkbewoners
Haard

Met subsidie je oude houtkachel slopen

Nijmegen gaat maatregelen nemen om verontreinigende en overlastgevende houtstook aan banden te leggen. Omdat er maar een budget is van € 20.000,- wordt de maatregel beperkt tot Nijmegen-West (Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost, Wolfskuil, Biezen en Waterkwartier). Bewoners in dit stadsdeel kunnen € 1000,- slooppremie krijgen voor hun oude houtkachel of open haard. Ook verduurzamen door middel van een katalysator of houtrookfilter behoort tot de mogelijkheden, mits de kosten niet meer dan € 1000,- zijn en de bewoner deelneemt aan een cursus ‘verantwoord stoken’. Een eenvoudige rekensom leert dat er dus zo’n 20 bewoners van deze maatregel gebruik kunnen maken, een druppel op een gloeiend houtblok.

Het gaat voorlopig om een proef, die loopt van 15 oktober 2021 tot 31 december 2022.

Geen verbod

Er komt geen algeheel stookverbod of enige vorm van belasting op stoken. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om dit op te nemen in de A.P.V. (Algemene Plaatselijke Verordening). Wel is de gemeente bezig om te onderzoeken of houtstook aan banden kan worden gelegd via het Omgevingsplan. Regels over hoe lang, hoe vaak en onder welke weersomstandigheden er gestookt mag worden, kunnen in het Omgevingsplan worden opgenomen.

Voorlichting

Voor de rest blijft de gemeente inzetten op voorlichting. De onlangs aangetreden wethouder Jan Wijnia (vervanger van Harriët Tiemens): “Mensen moeten weten wat stoken betekent voor hun buren, hun straat, hun omgeving. Houd rekening met elkaar. Vandaar ook dat we extra inzetten op voorlichting over de gevolgen van houtstook.”

Goedmakertje?

Dat de pilot plaatsvindt in Nijmegen-West is wat opportunistisch. Het lijkt er op of de gemeente na de ophef over de emissies van de asfaltcentrale APN deze pilot als een goedmakertje presenteert aan de bewoners Nijmegen-West. “Naast scheepvaart, verkeer en industrie is houtstook een belangrijke bron van luchtvervuiling. Daar willen we iets aan doen”, aldus wethouder Jan Wijnia, “En iedereen weet dat er in West veel zorgen zijn over de luchtkwaliteit”. Om nu voor dit stadsdeel houtstook als belangrijke oorzaak van de luchtvervuiling naar voren te schuiven, leidt een beetje af. Je zou zeggen dat het nu belangrijker is om de emmissies van de aanwezige industrie aan te pakken.

Op zich is het toe te juichen dat de gemeente eens concrete stappen zet tegen de overlast van houtstook. Gezien het grote aantal oude huizen in Bottendaal en Nijmegen-Oost, met oude houtkachels en open haarden, had het niet misstaan om ook voor deze wijken concrete plannen te presenteren rondom de houtstook-overlast. De gemeente hanteert zelf het cijfer van 1 op de 6 mensen die een houtkachel of open haard heeft (zo’n 17%) in Nijmegen. De vrees is, dat door de torenhoge energieprijzen veel mensen nu ook dagelijks zullen gaan stoken om hun huis op een betaalbare manier een beetje warm te krijgen..


Zie ook onze andere pagina’s over houtstook:

Houtstook

Overlast door houtstook

Hout stoken zonder overlast

Houtrookfilter – katalysator


Links

1000 euro voor wie zijn kachel sloopt: Nijmegen gaat houtstook verder aan banden leggen

Schoorsteenveger Jeroen Haan had het nog nooit zo druk: ‘Ik zie juist een explosie in verkoop van houtkachels’

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .