voor wijkbewoners
Fijnstofmeting

Luchtmeet initiatieven

Op deze pagina vind je links naar andere luchtmeetinitiatieven. De opsomming is vast niet compleet, maar de bedoeling is dat je zelf bij de verschillende initiatieven kunt kijken hoe zij het doen. Heb je aanvullingen? Stuur ons een mailtje op . We houden ons aanbevolen!

Arnhems Peil – we zetten deze even bovenaan (de overige vermeldingen staan in willekeurige volgorde). Arnhems Peil heeft met hun LuchtData project (opgenomen in Arnhems Peil) een geweldig project neergezet. Het is ook nog volop in ontwikkeling, men gaat ook met stikstofmeters aan de slag. Men strijdt ook actief tegen de biomassacentrale.

Meet je stad – burgermeetnet in Amersfoort

Apeldoorn in Data

Luchtwachters Delft

Hollandse Luchten – burgerplatform voor het meten van leefomgeving in Noord-Holland

Luchtmeetnet Utrecht

Behoud de Parel – Grubbenvorst, burgermeetnet rondom De Peel, zie artikel Volkskrant

Onze lucht – meet de luchtkwaliteit in Noord Nederland

Luchtmeetnet Maastricht

Luchtmeetnet Hillegersberg- Schiebroek (omgeving Rotterdam)

Luchtmeetnet Diemen

Best Duurzaam

SensHagen, wat meten de buren? Klimaat Actief Zwolle organiseert samen met andere partijen uit haar netwerk het ‘SensHagen’ project. In het ‘SensHagen’ project wordt ervaring opgedaan met burgers die zelf luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. Diverse inwoners van Stadshagen doen hieraan mee.

Vlaamse Milieumaatschappij

Beweging.net Halle

Curieuze neuzen in Vlaanderen

Sensor Community – de kaart met sensors van het community-netwerk van Luftdaten.info.

Luftdaten is één van de grootste en snelstgroeiende citizen science communities op het gebied van luchtkwaliteit. Sinds november 2019 valt deze community onder het platform sensor.community. Dit internationale platform laat allerlei metingen zien, bijvoorbeeld fijnstof, geluid en temperatuur. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  ontsluit de (open) meetgegevens van deelnemers uit Nederland ook op het Samen Meten dataportaal.

Instructiepagina voor de bouw van de fijnstofmeter

Ohnics Sensors in Maastricht, ook in Lent (Nijmegen-Noord) zijn deze sensors te zien.

RIVM-projecten In Nederland en daarbuiten zijn er meerdere projecten bezig waarbij milieukwaliteit wordt gemeten door burgers. De projecten worden getrokken door de overheid of een onderzoeksorganisatie. Op deze RIVM pagina vindt u een overzicht van lopende en afgesloten projecten. Hieronder een greep uit de projecten:

Lentse Luchten – Nijmegen-Noord

Samen meten is weten in de Gemeente Eersel Het meetproject in Eersel is aangesloten op de Klankbordgroep Eersel – Eindhoven Airport, waarin de problematiek m.b.t. geluidsoverlast en luchtverontreiniging van Eindhoven Airport centraal staat. Daarnaast kan het meetnetwerk in Eersel onderdeel worden van de tweede meetlaag van het ILM2.0 in en rondom Eindhoven. Het doel van de metingen in Eersel en de regio daaromheen is uiteindelijk de vermindering van geluidshinder en luchtverontreiniging, met als gevolg een betere kwaliteit van leven, en het allerbelangrijkste: gezondheidswinst. 

De Luchtclub Meer dan vierhonderd Rotterdammers hebben van de gemeente een luchtmeetsensor in bruikleen gekregen om de gemeente te helpen met het meten van de luchtkwaliteit in hun straat. De ‘Luchtclub’ is een zogenoemd ‘citizen science’-project waarbij inwoners twee jaar lang zelf de luchtkwaliteit meten en data aanleveren. Zie ook deze info op samenmetenaanluchtkwaliteit.nl.

CLAIRE project – Utrecht

Samen houtrook meten Enkele projecten die hiermee bezig zijn (geweest): Citizen Science project CHARRED – feb 2020; Stichting HoutrookVrij meet zelf fijn stof; Ultrafijn stof; Kleine biomassacentrales

Schone Lucht Arnhem Naast het meetnet van de gemeente Arnhem is er ook een meetnet van het Arnhems Luchtdata project actief. 

Samen Meten Meierijstad – zie ook de website – Eind december 2020 is de Vereniging Samen Meten Meierijstad (SMM) opgericht. Een half jaar later bestaat hun meetnet al uit meer dan 115 fijnstofsensorkits. Het meetnet is een mooi voorbeeld van lokale meetnetten die steeds vaker in Nederland oppoppen.

Senshagen, wat meten de buren? | Gemeente Zwolle – Via de SmartZwolle HUB kun je de meetgegevens van de sensoren bekijken. 

Meetnetten overheden

Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant zie ook hier

RIVM Landelijk meetnet

Andere kaarten

World Air Quality Index-project (reeds ingezoomd op Nijmegen). De Nederlandse sensors op deze kaart zijn van het RIVM. Je kunt met de muiscursor op een sensor gaan staan en dan krijg je meer informatie. Via deze kaart kun je de luchtvervuiling over de gehele wereld bekijken.

European City Air Viewer het Europese Milieuagentschap EEA heeft naar aanleiding van in juni 2021 verschenen rapport over de luchtkwaliteit in 323 Europese steden een interactieve kaart gemaakt waarop je voor deze Europese steden kunt opzoeken wat de luchtkwaliteit is.

Ohnics kaart de kaart met Ohnics sensors, van Lentse Luchten.

Kaart van het Samen Meten Dataportaal van het RIVM. Type onder in beeld in het vakje Focus op gemeente de naam van de gemeente die je wilt bekijken.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .