voor wijkbewoners
Emissieregistratie

Luchtkwaliteit

Er spelen veel emoties rondom luchtkwaliteit. Denk maar aan de perikelen rondom houtstook in buurten, aan de boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen. Maar vooral ook de vele getuigenissen van mensen die ernstige gevolgen voor hun gezondheid ondervinden door de luchtverontreiniging maken veel indruk. Astmapatiënten, mensen met aandoeningen aan longen of luchtwegen, mensen met longkanker.

Luchtkwaliteit grijpt diep in op onze persoonlijke levenssfeer. In de kennisbank gaan we aandacht besteden aan het meten van luchtkwaliteit, wat fijnstof betekent, en wat er allemaal gebeurt rondom luchtkwaliteit. Zoals de opkomst van burgermeetnetwerken (‘citizen science’), we werken aan een overzichtspagina van dergelijke initiatieven en we gaan onszelf daar ook op zetten!

Het is een veelomvattend dossier. Bij de research om hier over te schrijven viel ons op dat het eraf spat hoezeer de verschillende instanties met deze materie aan het worstelen zijn. Niet alleen de technische uitdagingen (om de metingen goed te doen), maar ook de onderliggende vraag wat nu relevant is om te meten. En daarna nog eens de vraag: hoe vertellen we het aan de politicus en de burger. Want hoe leg je een ‘verspreidingsmodel’ uit? Resultaten van luchtmetingen worden vooral bepaald door de onderliggende computermodellen, die gevoed worden met allerlei meetresultaten, gegevens van lucht- en weersomstandigheden, wetenschappelijke kennis over gassen en hoe deeltjes aan elkaar gaan klitten tot secundaire fijnstof, enzovoorts.

Europese regelgeving is erg belangrijk, want luchtvervuilende stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden en zijn grensoverschrijdend. Regelgeving heeft er ook voor gezorgd dat de luchtvervuiling in het afgelopen decennium een stuk minder is geworden. Nog niet genoeg, de Europese normen mogen volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) nog wel een stuk strenger.

Help ons bij het ‘dossier luchtkwaliteit’. Waar wil je meer over weten? Heb je tips over (meer) toegankelijke uitleg? Klopt er iets niet? Neem contact met ons op!

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .