voor wijkbewoners
klimaat

Groot alarm in gelekt IPCC klimaatrapport

Het IPCC bereidt een historisch klimaatrapport voor dat deze zomer en volgend jaar in fasen zal worden gepubliceerd. Dit 6e IPCC klimaatrapport, dat in 2022 officieel gepubliceerd wordt, is nu al uitgelekt, zo bericht Duurzaamnieuws.

Een conceptversie van het IPCC-rapport is uitgelekt naar Agence France-Presse, aldus The Guardian.

De toon van deze versie van het rapport is alarmerend, ook opwarming tot 1,5 graad zal “onomkeerbare” gevolgen hebben. De veranderingen door klimaatverstoring (zie ook onze pagina over het Broeikaseffect) zullen onontkoombaar zijn: tekorten aan veilig drinkwater, ondervoeding, versneld uitsterven van soorten en grote groepen ‘klimaatvluchtelingen’. Het IPCC schat dat een overschrijding van 1,5 graad al leidt tot “geleidelijke, ernstige gevolgen, eeuwenlang, en soms onomkeerbaar”. Ook wordt gewezen op de gevaren rond de “kantelpunten” en opstapelingseffecten, die tot drastische en onomkeerbare verandering leiden.

RPC
Effecten van Representative Concentration Pathways (RCP’s)

Het IPCC rapport komt tot stand via een zorgvuldig proces met veel wetenschappers. Overal in de wereld onderzoeken wetenschappers het klimaat en klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties en zorgt ervoor dat beleidsmakers steeds over de meest relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijke onderzoek rondom klimaatverandering kunnen beschikken.

Het 6e Assessment Report van het IPCC zal in 2022 gepubliceerd worden

Links

Het klimaat staat in brand, erger dan we dachten. Maar waar zijn de journalisten die dit alarmerende IPCC-rapport melden en duiden? – Volkskrant 1-7-2021

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .