voor wijkbewoners
Bibliotheek

Kennisbank

Deze website heeft ook tot doel om onze mede-buurtbewoners te informeren over de verschillende thema’s (energie, afval en hergebruik, vervoer en schone lucht, water en groen).

Er is heel veel te vinden op internet, er is veel informatie beschikbaar. Maar het valt niet altijd mee om relevante informatie te vinden. Daar komt de Kennisbank in beeld. We gaan proberen om goede achtergrond informatie te geven en deze ook toegankelijk te maken. Het is geen kennisbank voor techneuten, laten we dat voorop stellen. We zullen wel eens een link naar een technisch document opnemen, maar voor de rest kun je je als techneut misschien zelfs ergeren aan een te simpele uitleg. Laat het ons in ieder geval weten, als we iets verkeerd uitleggen!

Maar soms leggen we dingen ook technisch wat verder uit. We hebben het immers over technische installaties. Moet je dat nu allemaal weten als je zonnepanelen of een warmtepomp wilt aanschaffen? Als je een goede installateur hebt, misschien niet. Maar het punt is dat wij je in staat willen stellen om het gesprek met die installateur ook goed op inhoud kunt voeren. Dat je weet waar het over gaat. Je kunt zelf kiezen hoe ver je de informatie tot je wilt nemen.

Het is in de installateurswereld ook zo, dat zij een spullenverkoper zijn. Zij kopen de spullen voor de installatie in, en gaan daarbij vaak ook voor spullen waar de marges het grootst zijn (waar ze het meeste aan kunnen verdienen). Of ze kiezen voor echte kwaliteitsproducten waarmee ze de minste problemen hebben als ze garantie moeten verlenen, dat klinkt al wat positiever.

We besteden ook aandacht aan waterstof en biogas (groen gas). Diverse bedrijven en samenwerkingspartijen uit de gassector, promoten deze technieken enthousiast omdat ze daarmee een prominente rol kunnen (blijven) spelen voor de gasvormige energievoorziening.

Of het nu gaat om dergelijke gas-technieken, warmtepompen, warmtenetten, zon of windenergie, het is belangrijk om te onderzoeken of de aangeboden techniek wel het beste is voor de situatie in jouw woning, zowel kostentechnisch als wat betreft duurzaamheid en het gewenste comfort.

Onafhankelijk

We kiezen ervoor om zelf de teksten te schrijven voor de Kennisbank. Zo kunnen we onafhankelijk blijven. We doen ons best om zaken zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen. We zullen soms wel verwijzen naar andere webpagina’s als de daar geboden informatie klopt en onafhankelijk wordt gepresenteerd. Op diverse sites van leveranciers wordt eerlijke informatie gegeven. Maar er zijn ook ‘juichverhalen’ die een verkeerde indruk wekken. Er zijn ook veel ‘lead-generators’: websites die soms heel behoorlijke informatie geven over zonnepanelen of warmtepompen, maar waarbij je dan offertes kunt aanvragen. Daar zit een verdienmodel achter, waarbij je nooit weet of de informatie niet enigszins ingekleurd. Wij raden aan om daar niet mee in zee te gaan, want je krijgt offertes van de hoogst biedende bedrijven waarbij het maar de vraag is of je daar goed mee uit bent. Keep it local! Ga op zoek naar een installateur in de buurt, en verdiep je in de materie. De goedkoopste offerte qua investering kan op de langere termijn wel eens duurkoop blijken te zijn!

Ons uitgangspunt is, dat we ook van technische installaties (zonnepanelen, zonneboiler, PVT-warmtepomppanelen, warmtepompen) uitleg willen geven aan bewoners die er over denken om zo’n systeem aan te schaffen. Wij denken dat het belangrijk is om de wereld om je heen en vooral die in je eigen huis te begrijpen. En dat hoeft niet tot in álle technische details, maar wel op zo’n manier dat je er als bewoner enige grip op houdt.

Klimaatverandering

Het ontbreekt soms aan basiskennis over klimaatverandering en het broeikaseffect, vandaar dat we daar apart aandacht aan besteden.

Deskundigheid

We zijn als buurtinitiatief bezig om zoveel mogelijk deskundige vrijwilligers om ons heen te organiseren. Dat is wijk-overstijgend. We gaan aan de slag om energiecoaches te werven, dan wel mensen daartoe op te leiden. We willen rondom ons initiatief een pool van mensen die ons daarbij helpen.

Oproep

Ben je goed ingevoerd in een bepaald onderwerp en wil je je kennis delen? Of heb je opmerkingen over de inhoud? Neem dan contact op met Duurzaam Altrade!

Ook als je een bepaalde kwestie op het gebied van de genoemde thema’s uitgediept wilt zien, neem dan contact op!

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .