voor wijkbewoners
afkoppelen regenpijp

Subsidie afkoppelen hemelwater verlengd

De huidige subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater wordt verlengd tot en met 2023. Zo geven we meer bewoners de gelegenheid gebruik te maken van deze subsidie waar veel gebruik van wordt gemaakt. 

Door de klimaatverandering is er extremer weer, zo zijn regenbuien heftiger en langer en is er sneller wateroverlast. Met de subsidie en de campagne Operatie Steenbreek moedigen we bewoners aan om maatregelen te nemen die goed zijn voor het klimaat.

Een van de maatregelen die helpt bij wateroverlast is het afkoppelen van de regenpijp. Het water gaat zo niet het riool- in, maar direct de grond in. Hierdoor raakt het riool minder snel overbelast en het relatief schone regenwater hoeft niet gezuiverd te worden, omdat het niet vermengd is met huishoudelijk afvalwater. Ten slotte zorgt het afkoppelen van de regenpijp voor een natuurlijke buffer tegen droogte, omdat de grond het water opneemt. 

Meer informatie over afkoppelen (website Gemeente Nijmegen): je moet eerst subsidie aanvragen en pas met afkoppelen starten als de gemeente de aanvraag goedkeurt!

Het afkoppelen en het systeem waarmee u in de bodem het water opneemt, moet voldoen aan de eisen van het document ‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer‘ (pdf, 1.36 MB). Zie onder andere tabel 1 en bijlage 7.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .