voor wijkbewoners
Hommel op bloem

Water en groen

Een veelomvattend thema, want het gaat o.a. over het weer. Hoosbuien, hittegolven of langdurig droge periodes waarin het zelfs in dit land te droog wordt. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. En is dit weer nu het gevolg van klimaatverandering?

Het is nodig dat we ons gaan aanpassen aan deze veranderde omstandigheden. Dat heet klimaatadaptie. We helpen als burger mee als we onze regenpijp afkoppelen: bij hoosbuien stroomt er dan minder water het riool in zodat elders in de stad de riooldeksels niet omhoog vliegen. Een groendak helpt mee om water vast te houden, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit.

We besteden aandacht aan Operatie Steenbreek, en het voorkomen van hittestress in de stad door vergroening. Meer planten en minder stenen geven verkoeling en zorgen voor een fijner leefmilieu voor mens en dier.

Belangrijk daarbij is ook dat dit ten goede komt aan de biodiversiteit. Want de biodiversiteit is inmiddels een ernstig zorgenpunt geworden. Erg veel wilde bijensoorten staan op de Rode Lijst en worden met uitsterven bedreigd.