voor wijkbewoners
Regenpijp afkoppelen

Afkoppelen regenpijp, plaatsen regenton

Als je duurzaam wilt omgaan met regenwater, kun je overwegen om je regenpijp af te koppelen. Waarom is afkoppelen belangrijk? Het is goed voor planten en diertjes in je tuin. Het regenwater dat bij ons valt, is schoon genoeg om het te laten wegzakken in de bodem. Regenwater komt nu meestal in het riool terecht. Het schone regenwater raakt hierdoor vervuild en dat moet dan daarna weer gezuiverd worden. Dat is niet duurzaam. Het is ook belangrijk om wateroverlast te voorkomen.

Klimaatverandering

We hebben steeds vaker te maken met hevige regenval, een onmiskenbaar gevolg van klimaatverandering. Alles wat we aan maatregelen nemen om het overstromen van het riool bij hoosbuien te voorkomen, helpt mee. Door je regenpijp los te koppelen van het riool kun je ervoor zorgen dat het regenwater opgevangen wordt in een regenton, wadi of dat het geïnfiltreerd wordt in je tuin. In het laatste geval kun je je planten voorzien van voldoende water en kan het grondwater aangevuld worden. Dat laatste is belangrijk ter voorkoming van verdroging, ook een probleem van de klimaatverandering (extremer weer waaronder langdurige hitteperioden). Hoe langer je het water vasthoudt, ook bijvoorbeeld met een groendak, des te langzamer zal het wegstromen en des te gemakkelijker kan het infiltreren in de bodem.

Regenton

Een regenton kan als buffer fungeren bij hevige regenval. In tijden van droogte kun je het water uit de regenton gebruiken voor het besproeien van je planten. Dit scheelt ook nog eens schoon drinkwater (men schat dat gemiddeld zo’n 1300 liter schoon drinkwater wordt gebruikt om de tuin te besproeien). Wil je voldoen aan de subsidievoorwaarden, moet je de regenpijp helemaal afkoppelen. Je mag dan de overloop van de regenton niet opnieuw in de op het riool aangesloten regenpijp laten lopen.

Pijpenkappuh

De website Pijpenkappuh verwijst naar een pagina Steenbreek van De Bastei, want deze actie is een onderdeel van de Operatie Steenbreek. Op 6 november 2020 (Groene vrijdag) zou er een actie plaatsvinden om in heel Nijmegen regenpijpen af te koppelen. I.v.m. de corona-maatregelen is dit uitgesteld.

regenpijp afkoppelen

Opnamecapaciteit van je tuin

Het is wel verstandig om vooraf even te controleren hoe het zit met de opnamecapaciteit van je tuin. Om er zelf achter te komen of de grond in jouw tuin geschikt is voor infiltratie, graaf je op verschillende plekken in je tuin een gat van één spade diep. Deze gaten vul je met water. Als het water binnen een kwartiertje wegloopt, infiltreert het water gemakkelijk. Als dit meer dan één uur duurt, zijn er mogelijk aanvullende maatregelen nodig. Je kunt daarvoor advies vragen bij je hovenier of een tuincentrum. Heb je samen met de buren een regenpijp, overleg dan even met elkaar.

Is de bodem van je tuin geschikt voor infiltratie dan moet je berekenen hoeveel opslagruimte je nodig hebt voor het regenwater, de bergingscapaciteit van je tuin. Hiervoor reken je het (platte) dakoppervlak van je woning uit (zowel bij schuin als plat dak). Het platte dakoppervlak komt overeen met de maten van de benedenverdieping. De bergingscapaciteit van je tuin moet minimaal de helft van het berekende dakoppervlak zijn.

Indien je tuin te weinig bergingscapaciteit heeft (of het water loopt slecht weg), kun je overwegen om zogenaamde infiltratiekratten te (laten) installeren. Daardoor kan het regenwater geleidelijk in je tuin verspreid worden. Bovengronds kun je hiervoor zorgen door zoveel mogelijk verharde oppervlakte rondom je huis te beperken (steenbreek!) en deze te vervangen door gras, planten of grind. Ondergronds kan dit met een infiltratiesysteem zoals infiltratiekratten.

De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt eveneens berekend aan de hand van het platte dakoppervlak. Het aantal vierkante meters dak (dus de maten van de benedenverdieping) wordt vermenigvuldigd met de bergingseis van minimaal 30/40 millimeter. Op deze manier wordt het aantal liters berging bepaald en wordt een infiltratievoorziening gedimensioneerd. Je kunt dit ook laten berekenen door degene die de infiltratievoorziening aanlegt. Gaat het om grote oppervlaktes? Of heb je al vochtproblemen aan de gevels onder de grond? Win dan eerst goed advies in.

Subsidiemogelijkheden

Je kunt in Nijmegen subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenpijpen. Je moet eerst subsidie aanvragen en het werk pas uitvoeren als de aanvraag is goedgekeurd. Lees de voorwaarden goed door! De gemeente wil liever een systeem boven de grond, omdat het water dan schoongemaakt wordt. Een systeem boven de grond is ook goedkoper. Je kunt een afspraak maken bij het waterservicepunt voor advies. Mail naar . Je kunt subsidie aanvragen voor € 200,- per afgekoppelde regenpijp. De subsidie is verlengd tot en met 2023!

Links

Waterbeheer – Natuur & Milieu Gelderland

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .