voor wijkbewoners
Zonnepanelen

Zonne-energie

Zonne-energie is een schone vorm van energie: hernieuwbaar en onuitputtelijk. Bij de opwekking zelf komen geen schadelijke stoffen vrij, er is geen sprake van ongewenste uitstoot van bijvoorbeeld CO2.

Met het voortschrijven van de techniek wordt zonne-energie steeds interessanter. De zon is ook in Nederland perfect geschikt om energie mee op te wekken:

  • Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (dat noemen we een PV installatie: PV staat voor  Photo Voltaïsch)
  • Water verwarmen met zonneboilers (met opslag in een goed geïsoleerd buffervat)
  • De gecombineerde techniek van PVT-panelen, PV-modules in combinatie met een Thermisch systeem (buizen die als onderdeel van een warmtepomp werken).

Naast dat zonnestroom een van de meest duurzame vormen van stroomopwekking is, is er bijna geen verlies tijdens het transport omdat zonnestroom lokaal geproduceerd wordt en lokaal verbruikt wordt. Het elektriciteitsnet zelf is een grootverbruiker door de vele verliezen die optreden tijdens het transport van elektriciteit. Ook zon-thermisch gebruik – warmte(straling) van de zon gebruiken – valt gunstig uit.

In een reeks artikelen gaan we aandacht besteden aan zonnepanelen, zonneboilers, PVT-panelen. In zijn algemeenheid gaat het om duurzame technieken. Ook de footprint is gunstig. Een zonnepaneel bijvoorbeeld heeft binnen anderhalf tot twee jaar de eigen CO2 uitstoot (de eigen ‘footprint’) ’terugverdiend’ en in verhouding tot een levensduur van zo’n 30 jaar is dit duurzaam. Zonne-energie is behoudens aankoop, installatie en onderhoud van de installatie verder gratis.

Hieronder een eerste aanzet over zonnepanelen, een PV-installatie. Zie verder de verschillende onderliggende pagina’s.

PV-installatie
De verschillende onderdelen van een PV-installatie (zonnepanelen)

We gaan in op de verschillende onderdelen van een PV-installatie:

  • de zonnepanelen op het dak
  • de omvormer, het apparaat dat de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet naar de wisselstroom van het elektriciteitsnetwerk
  • aansluiting op de elektriciteitsmeter in de meterkast, via een kabel vanaf de omvormer
  • teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk van de opgewekte stroom die niet zelf verbruikt wordt in huis, met het ‘salderen‘.

We gaan uitgebreid in op de techniek en diverse belangrijke begrippen. Ook besteden we aandacht aan wat er allemaal bij komt kijken als je zelf wilt overgaan tot aanschaf van zonnepanelen. Er is een aparte pagina Advies, met daaronder een Lijst van aandachtspunten.

Nadelen

Er zitten ook wat nadelen aan de zonne-energie voorzieningen. Niet iedereen kan er gebruik van maken, want je moet wel een dak hebben dat geschikt is. Bovendien vereist het vooraf een flinke investering.

Onafhankelijk

We willen benadrukken dat alle informatie die we geven onafhankelijk is. We gaan geen merknamen noemen. Met de informatie kun je een idee krijgen van wat er allemaal bij komt kijken als je een PV(T)-installatie op je dak wilt of een zonneboiler wilt plaatsen. Ook kun je de informatie gebruiken om offertes te beoordelen of de juiste vragen aan de installateur te stellen. Je zult ook een keuze moeten maken: ga ik voor een lage prijs of wil ik accenten leggen (en dus meer betalen) voor een beter presterend systeem. Je mag als wijkbewoner ook altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt of nog iets wilt weten.

Externe links

Op diverse pagina’s in de Kennisbank nemen we externe verwijzingen (links) op naar webpagina’s die naar ons idee goede (aanvullende) informatie geven. We proberen dat te monitoren. Want soms klopt de link niet meer, en soms verandert men de inhoud en sluit het niet meer aan. Als je iets tegen komt wat niet (meer) klopt, tip ons dan even!

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .