voor wijkbewoners
Warmte op zonnepanelen

Warmte drukt de opbrengst van zonnepaneel

Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek. Van belang is dat dit vermogen wordt gemeten bij de Standaard Test Condities, en dat betekent bij 25 graden Celsius. De omstandigheden tijdens hete dagen in de zomer zijn echter heel anders, een zonnepaneel in de volle zon tikt gemakkelijk 60 graden aan.

Temperatuurcoëfficiënt

Zonnepanelen kennen een zogenaamde ‘negatieve temperatuurcoëfficiënt´. Dat betekent dat naarmate de zonnepanelen warmer worden, ze steeds minder vermogen kunnen geven. In feite zijn er meer temperatuurcoëfficiënten: de temperatuurcoëfficiënten geven aan wat er gebeurt met het vermogen (Power in Watt), het voltage (V) en de stroomsterkte (A of I in internationale notatie) van een zonnepaneel als de temperatuur 1 graad stijgt. Het vermogen is voor de opbrengst het meest van belang. Voor de meeste kristallijne panelen is de negatieve temperatuurcoëfficiënt voor het vermogen zo’n -0,4% per graad Celsius. Eén graad warmer betekent dan -0,4% minder vermogen. Stel dat het zonnepaneel op een warme dag 50 graden Celsius wordt: dan presteert het ten opzichte van 25 graden (50 – 25) * 0,4 = 10% minder. Dus als je er achter komt via de monitoring dat de panelen in de zomer minder presteren dan in de lente (met soms veel zonuren), dan weet je nu hoe dat komt.

Stof

Een hittegolf in de zomer betekent vaak ook droog weer. Dat betekent dat de zonnepanelen ook niet schoon regenen. Er kan zich dan gemakkelijk een laagje stof vormen op de panelen hetgeen ook de opbrengst een beetje drukt.

Datasheet

Elke zonnepaneel gaat vergezeld van een document met de eigenschappen van het paneel, het zogenaamde datasheet. Als dit niet bij de offerte zit, vraag er dan om!

Temperatuurcoëfficiënt

In de afbeelding zien we een deel van een datasheet, met de verschillende temperatuurcoëfficiënten (Power, Voltage en Ampère (I). Hoe lager de negatieve Pmax temperatuurcoëfficiënt, hoe beter het paneel zal presteren.

Keuze omvormer

De temperatuurcoëfficiënt van het Voltage kan ook nog een rol spelen bij de keuze van de omvormer. Elke omvormer heeft een bepaalde range qua spanningsniveau (in Volt). Het spanningsniveau van een string zonnepanelen is de som van de spanning per paneel. De temperatuurcoëfficiënt van het voltage (Voc) van een zonnepaneel bepaalt het voltage van het zonnepaneel bij een bepaalde temperatuur. Hoe kouder, hoe hoger het voltage. We gaan uit van de Voltage temperatuurcoëfficiënt -0,26%. Als het bijvoorbeeld 15 graden vriest, zoals onlangs tijdens de koude-periode in februari, dan kun je uitrekenen wat het Voltage per paneel wordt ten opzichte van de 25 graden van de Standaard Test Condities: -15 t.o.v. 25 graden = 40 graden verschil. Dat levert de rekensom op van -40 * -0,26% = 10,4% hoger Voltage. Dat is per paneel, dus met bijvoorbeeld 8 tot 10 panelen in een string kan dit betekenen dat het ingangs-spanningsniveau wordt overschreden. Dit kan de omvormer ‘opblazen’. De meeste designtools en PV-software houden hier rekening mee, maar het is wel een aandachtspunt bij het ontwerpen van de installatie.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .