voor wijkbewoners
PV-installatie

Salderen

Na de installatie van je PV-installatie moet je de installatie aanmelden bij energieleveren.nl. Stroom die de zonnepanelen produceren, wordt direct verbruikt voor zover mogelijk. Wek je meer stroom op dan op dat moment verbruikt wordt, dan wordt deze stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit wordt netjes bijgehouden op het teruglever-telwerk van de elektriciteitsmeter (of de meter draait terug). Salderen betekent dat de stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet wordt afgetrokken van je verbruik. Dit is een wettelijke verplichting en gebeurt bij het opmaken van de jaarrekening. In feite ontvang je bij salderen dezelfde prijs voor een teruggeleverd kWh dan wat je moet betalen voor een kWh die je verbruikt. Hieronder twee voorbeelden om dat te verduidelijken:

Salderen terugbetalen

Stel dat je 4000 kWh per jaar verbruikt, en de zonnepanelen wekken in dat jaar 3000 kWh op, dan resteert er nog 1000 kWh die je over dat jaar moet betalen (totaal verbruik min de opwek).

Salderen terugleveren

Het kan ook zijn dat je een netto teruglevering hebt: als je 4000 kWh per jaar opwekt, maar je verbruikt 3000 kWh lever je netto 1000 kWh terug. Dan wordt de situatie anders! Je krijgt dat niet hetzelfde bedrag voor je kWh dan normaal.

Salderen is beperkt tot je eigen verbruik! Als je zoals in het laatste voorbeeld hierboven méér gaat terugleveren dan je eigen verbruik, krijg je voor die kWh niet het volledige bedrag, maar enkel de ‘pure opwekkingskosten’ dus zónder de belasting (btw en Opslag Duurzame Energie) en de leveringskosten. En dan krijg je een veel lager bedrag per kWh terug (schommelt tussen de 4 en 6 cent per kWh).

Wat leveren zonnepanelen op?

De zonnepanelen leveren dus wat op via twee mechanismes:

  • de stroom die is opgewekt en die je zelf verbruikt, we noemen dit ook wel ‘vermeden inkoop’. Voor deze stroom hoef je niets te betalen.
  • de stroom die je teruglevert op momenten dat je deze niet zelf verbruikt (in de lente en zomermaanden wek je meestal meer op dan je zelf kunt verbruiken). Binnen de salderingsregeling krijg je dus het volle pond van deze kWh vergoed. Je ‘parkeert de stroom a.h.w. even op het openbare elektriciteitsnet’ om deze in een later stadium alsnog te gebruiken.

Lever je meer terug dan je verbruik, is teruglevering financieel een stuk minder interessant. Sommige energieleveranciers, waaronder Greenchoice, hanteren bij ‘netto teruglevering’ een iets hogere terugleververgoeding (8 cent/kWh met een maximum van 2000 kWh netto teruglevering per jaar).

Kijk naar je verbruik vóór aanschaf PV-systeem

Omdat de salderingsregeling gelimiteerd is tot je eigen verbruik is het zinvol om het vermogen van de PV-installatie zo te kiezen dat deze rondom je verbruik zit. Houd daarbij ook rekening met veranderingen in de gezinssamenstelling in de nabije toekomst, bijvoorbeeld omdat de kinderen de deur uit gaan. Of wanneer je energiebesparende maatregelen gaat toepassen! Je verbruik kan dan ingrijpend veranderen.

Terugverdientijd

De term Terugverdientijd is in het land van zonnepanelen-verkopers populair geworden. Je kunt er zo naar kijken, maar je kunt je ook afvragen of het als particulier zo interessant is om te weten dat je er 7 jaar over doet voordat je alle kosten er uit hebt. Als je daar 8 of 9 jaar over doet, blijft het net zo interessant om een PV-installatie aan te schaffen omdat je daarmee over een hele lange periode je energiekosten voor elektriciteitsverbruik enorm omlaag brengt.

Afbouw salderingsregeling

De salderingsregeling is jaren terug in het leven geroepen om het installeren van zonnepanelen te stimuleren. En zoals het zo vaak gaat met een regeling die goed werkt (en die we nu feitelijk ook hard nodig hebben voor de energietransitie), hij wordt afgebouwd. Het is ontegenzeggelijk zo, dat zonnepanelen een stuk goedkoper zijn geworden. De plannen zijn om de regeling vanaf 2023 geleidelijk af te bouwen zodat er 2031 helemaal niet meer gesaldeerd kan worden. Vanaf 2023 mogen eigenaren van een PV-installatie elk jaar 9% minder salderen en vanaf 2031 dus niets meer. Het is dan zaak om de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te gaan verbruiken. Industrie en brancheverenigingen hopen dat dit ertoe zal leiden dat men meer gaat kiezen voor (tijdelijke) energieopslag in thuisaccu’s. De (lage) terugleververgoeding blijft overigens gewoon van kracht.

Afbouw salderingsregeling
Tot 2031 elk jaar iets minder salderen

Het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling is overigens controversieel verklaard door de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat. Dat betekent dat het huidige demissionaire kabinet het moet doorschuiven naar het volgende kabinet. De politiek is sterk verdeeld. Dit zal vertragend werken, al is het zeer de vraag of dit uitstel tot afstel zal leiden. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten!