voor wijkbewoners
PV-installatie

Salderen

Na de installatie van je PV-installatie moet je de installatie aanmelden bij energieleveren.nl. Stroom die de zonnepanelen produceren, wordt direct verbruikt voor zover mogelijk. Wek je meer stroom op dan op dat moment verbruikt wordt, dan wordt deze stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit wordt netjes bijgehouden op het teruglever-telwerk van de elektriciteitsmeter (of de meter draait terug). Salderen betekent dat de stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet wordt afgetrokken van je verbruik. Dit is een wettelijke verplichting en gebeurt bij het opmaken van de jaarrekening. In feite ontvang je bij salderen dezelfde prijs voor een teruggeleverd kWh dan wat je moet betalen voor een kWh die je verbruikt. Hieronder twee voorbeelden om dat te verduidelijken:

Salderen terugbetalen

Stel dat je 4000 kWh per jaar verbruikt, en de zonnepanelen wekken in dat jaar 3000 kWh op, dan resteert er nog 1000 kWh die je over dat jaar moet betalen (totaal verbruik min de opwek).

Salderen terugleveren

Het kan ook zijn dat je een netto teruglevering hebt: als je 4000 kWh per jaar opwekt, maar je verbruikt 3000 kWh lever je netto 1000 kWh terug. Dan wordt de situatie anders! Je krijgt dat niet hetzelfde bedrag voor je kWh dan normaal.

Salderen is beperkt tot je eigen verbruik! Als je zoals in het laatste voorbeeld hierboven méér gaat terugleveren dan je eigen verbruik, krijg je voor die kWh niet het volledige bedrag, maar enkel de ‘pure opwekkingskosten’ dus zónder de belasting (btw en Opslag Duurzame Energie) en de leveringskosten. En dan krijg je een veel lager bedrag per kWh terug (schommelt tussen de 4 en 6 cent per kWh).

Wat leveren zonnepanelen op?

De zonnepanelen leveren dus wat op via twee mechanismes:

  • de stroom die is opgewekt en die je zelf verbruikt, we noemen dit ook wel ‘vermeden inkoop’. Voor deze stroom hoef je niets te betalen.
  • de stroom die je teruglevert op momenten dat je deze niet zelf verbruikt (in de lente en zomermaanden wek je meestal meer op dan je zelf kunt verbruiken). Binnen de salderingsregeling krijg je dus het volle pond van deze kWh vergoed. Je ‘parkeert de stroom a.h.w. even op het openbare elektriciteitsnet’ om deze in een later stadium alsnog te gebruiken.

Lever je meer terug dan je verbruik, is teruglevering financieel een stuk minder interessant. Sommige energieleveranciers, waaronder Greenchoice, hanteren bij ‘netto teruglevering’ een iets hogere terugleververgoeding (8 cent/kWh met een maximum van 2000 kWh netto teruglevering per jaar).

Kijk naar je verbruik vóór aanschaf PV-systeem

Omdat de salderingsregeling gelimiteerd is tot je eigen verbruik is het zinvol om het vermogen van de PV-installatie zo te kiezen dat deze rondom je verbruik zit. Houd daarbij ook rekening met veranderingen in de gezinssamenstelling in de nabije toekomst, bijvoorbeeld omdat de kinderen de deur uit gaan. Of wanneer je energiebesparende maatregelen gaat toepassen! Je verbruik kan dan ingrijpend veranderen.

Terugverdientijd

De term Terugverdientijd is in het land van zonnepanelen-verkopers populair geworden. Je kunt er zo naar kijken, maar je kunt je ook afvragen of het als particulier zo interessant is om te weten dat je er 7 jaar over doet voordat je alle kosten er uit hebt. Als je daar 8 of 9 jaar over doet, blijft het net zo interessant om een PV-installatie aan te schaffen omdat je daarmee over een hele lange periode je energiekosten voor elektriciteitsverbruik enorm omlaag brengt.

Afbouw salderingsregeling

De salderingsregeling is jaren terug in het leven geroepen om het installeren van zonnepanelen te stimuleren. En zoals het zo vaak gaat met een regeling die goed werkt (en die we nu feitelijk ook hard nodig hebben voor de energietransitie), hij wordt afgebouwd. Het is ontegenzeggelijk zo, dat zonnepanelen een stuk goedkoper zijn geworden. De prijzen zijn overigens nu weer gestegen, door de hogere energieprijzen en de prijzen van de grondstoffen. Ook zijn er twijfels over een aantal Chinese leveranciers vanwege berichten over dwangarbeid en milieuvervuiling.

Er waren oorspronkelijk plannen om de regeling vanaf 2023 geleidelijk af te bouwen zodat er 2031 helemaal niet meer gesaldeerd kan worden. Inmiddels is bekend geworden (zie de ‘zonnebrief’ van Minister Jetten) dat zonnepaneleneigenaren tot 2025 volledig mogen salderen. Aan het begin van de afbouw, in 2025 dus, wordt er een grotere stap genomen: in 2025 gaat het salderingsprecentage van 100 procent naar 64 procent. In het jaar daarop, 2026, blijft het 64 procent en daaropvolgend gaat er ieder jaar negen procent van af. De laatste 28 procent gaat er in een keer af, in 2031.

Het is daarna dan zaak om de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te gaan verbruiken. Industrie en brancheverenigingen hopen dat dit ertoe zal leiden dat men meer gaat kiezen voor (tijdelijke) energieopslag in thuisaccu’s. De (lage) teruglever-vergoeding blijft overigens gewoon van kracht.

Afbouw salderingsregeling
Afbouw salderingsregeling

‘De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden (TVT)’, aldus Jetten. ‘Met een technische levensduur van ruim 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant.’ Men gaat er daarbij vanuit dat de TVT rond de 7 tot 7,5 jaar blijft liggen. De omvormer gaat zo’n 12 tot 15 jaar mee, dus met die kosten moet je rekening houden. Ook kan het zijn dat je jaarlijks kosten moet maken voor het schoonmaken van de zonnepanelen (is niet altijd nodig). Ook kun je een abonnement hebben op een monitoringsysteem. Al deze kosten drukken het rendement van de zonnepanelen. Je kunt, als je ook alle bijkomende kosten verdisconteert, feitelijk ook zeggen dat je de prijs van je zonne-kWh voor ruimt 25 jaar vastzet.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .