voor wijkbewoners
CV-optimalisatie

CV-optimalisatie

De verschillende onderdelen van de centrale verwarming, ketel, radiatoren, (eventueel vloerverwarming) en convector-putten moeten op elkaar worden afgesteld, om een goede warmteverdeling en zo meer comfort te krijgen en om brandstof te besparen.

Hoe het werkt, kun je hier op CV Tuning lezen. Een CV-installatie regelt de temperatuur via twee mechanismen: de aanvoertemperatuur van het radiatorwater en de hoeveelheid water die door de radiatoren stroomt. We besteden eerst aandacht aan de waterzijdige balans.

De hoeveelheid water

Er ontstaan klachten als de CV slecht ingeregeld is. Door de ene radiator stroomt veel water, terwijl eenzelfde radiator in een andere kamer nauwelijks water krijgt. Met als gevolg: temperatuurverschillen tussen vergelijkbare vertrekken.

slechte CV-installatie

Bij een goed ingeregelde cv-installatie stroomt er door iedere radiator naar verhouding evenveel warm water. Dit wordt bepaald door de instellingen van pomp, radiatorkranen en voetventielen onder in de radiatoren.

goede CV-installatie

Als het water goed verdeeld wordt over de radiatoren, is er sprake van een waterzijdige balans. Is deze balans niet goed, kan waterzijdig inregelen een oplossing bieden. De temperatuurverdeling in huis zal dan evenwichtiger zijn. CV Tuning gebruikt de temperatuur voor het inregelen en stelt dat in combinatie met het opnieuw instellen van ketel, pomp en kamerthermostaat de installatie in de woning wel 10% zuiniger zal zijn.

Lees hier meer op Hier.nu over waterzijdig inregelen, en op het Regionaalenergieloket.

Bekijk ook dit filmpje.


Waterzijdig inregelen verplicht

Sinds maart 2020 zijn bewoners bij het plaatsen van een nieuwe cv-ketel of warmtepomp (“warmteopwekkers”) in de meeste gevallen verplicht hun cv-installatie waterzijdig te (laten) inregelen. Op 10 juli 2018 heeft de Europese Commissie de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) vastgesteld. Deze richtlijn heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan de regeling en eisen worden voldaan.

Op de website van RVO (Installaties goed inregelen) is te lezen:

“De herziene EPBD regeling vereist dat een verwarmingsinstallatie in woningen en utiliteitbouw hydraulisch in balans (waterzijdig ingeregeld) moet zijn. Dit is vereist:

  • na vervanging van de warmteopwekker(s) of
  • wanneer 1/3 van de afgiftelichamen (meestal radiatoren) wordt geplaatst, vervangen of verbouwd.”

Duurzaam Hengstdal

Duurzaam Hengstdal werkt voor CV-optimalisatie samen met Joep van de Ven van CV Tuning. In oktober 2017 is men hier mee begonnen. En in februari 2020 begon een nieuwe campagne. Door hun CV te laten optimaliseren wordt gas bespaard en de woning wordt er vaak ook comfortabeler door omdat de verwarming beter werkt. Duurzaam Hengstdal heeft een deal kunnen maken met Joep van de Ven: korting voor Hengstdallers en Joep leidt ook vrijwilligers op. Vanuit Duurzaam Altrade gaan wij ook verkennen wat mogelijk is om in Altrade op te zetten.


Gashelder

Op de website van Gashelder (een initiatief van Joep van de Ven van CV Tuning) kun je een tool (een Excel werkblad speciaal hiervoor geprogrammeerd) downloaden om je gasverbruik te registreren. Daarmee kun je bijhouden of een energiebesparende maatregel ook daadwerkelijk leidt tot besparing. Ze doen ook een praktijkonderzoek, om later dan een meer gefundeerd antwoord te kunnen geven op welke maatregelen een goed resultaat geven. Goed initiatief, zinvol om aan mee te doen. Je krijgt zelf veel informatie, je leert er veel van, en je helpt ook mee aan het vergaren van kennis over welke maatregelen echt helpen om energie te besparen.

Je kunt dit ook doen via mindergas.nl. Als je een slimme meter hebt, kun je voor € 6,95 per jaar de meterstanden van je gasmeter automatisch uploaden. Op de website van Mindergas kun je via de optie Periodevergelijker zien of je meer of minder gas hebt verbruikt ten opzichte van de vorige periode. Dit is ook goed bruikbaar om uit te zoeken of je minder gas verbruikt na genomen maatregelen.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .