voor wijkbewoners
Energieloket

Energieloket

Ook Nijmegen heeft een Regionaal Energieloket. We zijn als Duurzaam Altrade geen verlengstuk van de gemeente, maar we besteden er aandacht aan omdat je als bewoner je voordeel kunt doen met de informatie op deze website. Natuurlijk, het is ook in het belang van de gemeente (men wil de klimaatdoelen realiseren) dat je aan de gang gaat om je woning te verduurzamen. Voor elke wijk zal de gemeente plannen ontwikkelen. Voor Altrade duurt dit nog even, maar zorg ervoor dat je geïnformeerd bent! Over de (on)mogelijkheden tot verduurzaming van je woning. Het is misschien ook lucratief om nu al energiebesparingsmaatregelen te nemen omdat het je simpelweg ook een lagere energierekening kan opleveren. Al doen we het natuurlijk voor het klimaat.

Let wel even op het principe van de ‘no-regret’ (geen spijt) maatregelen. M.a.w. tref geen maatregelen waar je later misschien spijt van krijgt. Als je isolatie aanbrengt, verdiep je dan eerst even hoe hoog de isolatiewaarde ervan moet zijn, in het licht van de wijze waarop je in de toekomst je huis gaat verwarmen (zie o.a. bij Warmtenetten bij Lage Temperatuur verwarming, of bij Warmtepompen). Want anders moet je het opnieuw doen. De adviesrapporten op de website van het Energieloket zijn misschien ook voor jou een interessante optie.

Het loket

De term ‘loket’ roept de associatie op dat je toch altijd in de verkeerde rij staat. De eerste aankondiging op de website is “dat alle inkoopacties en kortingsacties in Nijmegen zijn afgelopen.” Maar daar blijft het niet bij: “er komen in de loop van 2021 wel nieuwe collectieve inkoopacties en bonnen voor energiebesparende producten.”

De Regionale Energieloketten zijn in het leven geroepen om burgers te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Het accent ligt bij energiebesparing, er is veel informatie op de website te vinden. Ook kun je een ‘huisscan‘ uitvoeren, om te kijken welke maatregelen je in jouw woning kunt nemen.

huisscan energieloket
Huisscan van het Energieloket

Voor de vragenlijst start worden eerst allerlei gegevens opgehaald uit Open Data – bestanden, o.a. van het kadaster. Probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, des te meer heb je aan het resultaat. Je kunt dat naar je zelf laten mailen, ook kun je een nader adviesgesprek aanvragen.

Subsidies

Op de website vind je een pagina met actuele informatie over alle subsidies en leningen die je kunt krijgen voor energiebesparende maatregelen. Aan de linkerkant van de pagina kun je een filter zetten.

Er zijn overigens meer websites met een subsidiewijzer:

Adviesrapporten

In verschillende wijken heeft de gemeente Nijmegen samen met het Regionaal Energieloket de Buurtacties Energiezuinig Wonen georganiseerd. Daarbij zijn een aantal voorbeeldwoningen onderzocht door onze technisch adviseurs. Op basis van dit onderzoek zijn adviesrapporten samengesteld. Deze rapporten staan sinds enige tijd op de website van het Energieloket. Zie afbeelding voor de betrokken wijken (je moet echt naar de website om de rapporten via de links te kunnen openen/downloaden).

Ook al gaat het om een woning die niet je eigen wijk staat, je kunt aan het bouwjaar en het soort woning een beeld krijgen wat het voor jouw woning gaat betekenen.

De indeling en opmaak van de rapporten per type woning is grotendeels hetzelfde. Je moet kritisch naar de berekeningen kijken als je woning erg afwijkt. Zijn de rapporten behulpzaam? Matig. Want het is een erg modelmatige benadering.

‘Slimme stappen om je woning energiezuiniger te maken’, dat is de slogan. Bepaal vooral zelf wat slim is. Je hebt misschien al diverse maatregelen getroffen. Trek je eigen plan, volg vooral ook de ontwikkelingen rondom de wijkplannen van de gemeente. Verdiep je in het ‘no-regret’ (geen spijt) principe van energiebesparende maatregelen en wat dat betekent voor je eigen woning!

adviesrapporten

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .