voor wijkbewoners
Disclaimer

Disclaimer

Dit is de website van buurtinitiatief Duurzaam Altrade.

Hier volgen de gebruikelijke volzinnen om aan te geven dat we nergens verantwoordelijk voor zijn. U kunt zich nooit beroepen op iets wat u op deze website hebt gelezen en ons er verantwoordelijk voor stellen. Wij doen er redelijkerwijs alles aan om deze website malware-vrij te houden, maar wij geven geen garantie voor de beveiliging van de website.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid of de juistheid van deze informatie dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen op basis van de informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het ook niet uitgesloten dat getoonde informatie, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. Wij nemen links op naar websites van derden (hyperlinks). Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Aanspreken

Dit betekent niet dat u ons niet mag aanspreken op mogelijk verkeerde of onvolledige informatie. Graag zelfs. Wij zetten ons in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de informatie betreffende de thema’s van deze website.

Rechten

Deze website is bedoeld als informatievoorziening aan mede-wijkbewoners. Wij gebruiken daarvoor openbare bronnen. Afbeeldingen (foto’s) en illustratiemateriaal maken we zelf of we gebruiken beeldmateriaal dat rechten-vrij is. Zie ook onze pagina over de Licentie.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .