voor wijkbewoners
Begraafplaats

Julianapark en begraafplaats

De voormalige algemene begraafplaats aan de Stenenkruisstraat en het Julianapark liggen binnen de begrenzing, maar zijn niet aangelegd in de periode van de stadsuitleg. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk in 1810 kwam er een verbod op begraven binnen de stadsmuren en in kerkgebouwen. Daarom besloot het stadsbestuur op 13 november 1810 een algemene begraafplaats aan te leggen buiten de Hertogsteegpoort, aan de latere Stenenkruisstraat. De begraafplaats werd opgesplitst in een protestants, een rooms-katholiek en een joods gedeelte. De Algemene begraafplaats die al sinds 1810 op de vestinggronden aan de Stenenkruisstraat lag, werd in de jaren zeventig van de negentiende eeuw tot tweemaal toe fors uitgebreid. Na de sloop van de vestingmuren, n.a.v. de Vestigingswet in 1874, werden vooral in het zuiden en oosten van de oude stad nieuwe woningen gebouwd. Door de nieuwe woonbuurten kwam de Algemene Begraafplaats steeds meer binnen de bebouwing te liggen.

In 1905 werd de begraafplaats gesloten en vanaf 1925 werden het rooms-katholieke, het joodse en een gedeelte van het protestantse deel geruimd en ingericht als park, het Julianapark. Alleen het middelste gedeelte werd met rust gelaten, waar de belangrijkste mensen liggen uit de – protestantse – toplaag van de Nijmeegse samenleving in de negentiende eeuw. Ook heeft men twee graven in de hoek bij het Athlonepad in het Julianapark intact gelaten, die liggen er nu nog.


Begraafplaats
Julianapark

De begraafplaats en het fort, waar nu het park is gesitueerd vormen weliswaar een ontwikkeling, die dateert van voor de stadsuitleg, maar maken er door hun transformatie ten tijde van de uitleg toch deel van uit. Hierdoor is dit bij uitstek een gebied waar de meerdere cultuurhistorische lagen van de stadsuitleg nog zichtbaar zijn in de contouren van het park en de ligging van bepaalde straten.

Op 20 mei 1926 werd het park, vernoemd naar Juliana der Nederlanden, geopend al vond de aanleg grotendeels in 1927 (noord) en 1928 (zuid) plaats. In de noordoostelijke hoek van het park werd begin jaren 50 de Doopsgezinde kerk gebouwd. In 1955 doorkruiste de nieuwe Prins Hendrikstraat het gebied en sneed een gedeelte van het park af. In 1962 veranderde de naam van dat deel van de Stenenkruisstraat dat aan de begraafplaats grensde in de Prins Bernhardstraat. De Coehoornstraat werd verbonden met de Prins Bernhardstraat.

Doopsgezinde kerk
Doopsgezinde kerk

In 1948 werd een Julianaboom (witte paardenkastanje) gepland bij haar troonsbestijging en in 1993 werd een Beatrixboom gepland bij het 12,5-jarig jubileum van koningin Beatrix. In het zuidelijke deel is een speelplaats. De Fort Kijk in de Potstraat doorkruist dit deel als wandel- en fietspad en ten zuiden daarvan ligt een hondenuitlaatplaats en een omheind sportveld (Sportpark Fagelstraat). Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse wordt een groot deel van het park gebruikt als uitbreiding van start- en finishterrein de Wedren en het afgescheiden deel bij de Stenenkruisstraat als fietsenstalling.

Skulptuur Auke de Vries
Skulptuur van Auke de Vries. Menig voetbal op kapot geschoten, overigens.
Speeltuintje Juliana
Sculptuur Vierdaagsemonument van Vera Tummers-van Hasselt
Sculptuur Vierdaagsemonument van Vera Tummers-van Hasselt

In het noordelijke deel van het Julianapark staan een aantal skulpturen (zie afbeeldingen hierboven). Dit deel grenst in het noorden aan de Wedren. De Wedren dankt haar naam aan de renbaan die eind 19e eeuw werd aangelegd achter de Vereniging. De eerste paar jaar was de renbaan bedoeld voor paardenraces. Daarna werd deze omgebouwd tot wielerbaan, de eerste in Nederland naar verluid. Na 5 jaar werd de baan weer opgeheven.

Aan de westzijde van dit parkgedeelte, aan de Van Gentstraat, vinden we de appartementen van de voormalige Melkerij Lent. De Melkerij Lent werd in 1979 opgenomen in Coberco, maar het complex werd in 1980 gesloten.

Melkerij Lent
Appartementen aan de Van Gentstraat
Melkerij Lent
Melkerij Lent aan Van Gentstr – Waldeck Pyrmontsingel
KGC
Karel de Grote College grenst aan de Wedren
OPUS
Het OPUS gebouw
Wedren
Parkeren op de Wedren

Aan de noordkant van de begraafplaats staat een klein stevig gebouwtje, naast het elektriciteitshuisje. Dit is een zogenaamde glasvezel-POP (Point Of Presence). In dit gebouwtje komen alle glasvezelverbindingen samen, één grote kluwen van geelkleurige draden! Verder zuidwaarts ligt aan de Van Gentstraat 56-58 een wit gepleisterd gebouwtje, dat in 1933 werd gebouwd voor de Nijmeegse Radio Centrale. Het daar tegenover gelegen zuidelijke deel van het Julianapark bevat een speeltuin.

Glasvezel
Glasvezel gebouwtje (POP wijkgebouwtje)
In de pop
Zo ziet het er van binnen uit!
Nijmeegse Radio Central
Nijmeegse Radio Centrale
Julianapark
Speeltuin
Julianapark bankje

Aan de andere kant van het fietspad (in het verlengde van de Fort Kijk in de Potstraat) ligt een skateparkje, dat er ondanks protesten uit de buurt toch is gekomen in 2004. De protesten hadden een hoog ‘nivea’ gehalte (Niet In mijn Voor en Achtertuin), het enige argument om er tegen te zijn was ‘aanzuigende werking’. Het parkje is wat klein, vinden de skaters zelf, maar ze komen er wel graag. Ten westen van dit skateparkje ligt het grote grasveld achter het ‘judo-gebouwtje’. Op het basketbalveldje en het grasveld wordt veel gesport en gespeeld. Ook een aantal scholen maken er gebruik van voor hun gymlessen. Een plek in de wijk om te koesteren!

Skateparkje
Skateparkje
grasveld achter judogebouw
Het ‘Judo-gebouwtje’

De bewoners in de Fagelstraat kijken uit op het grasveld, dat tijdens de Vierdaagse en de Zomerfeesten altijd dienst doet als fietsenstalling. Langs het hek in de Fagelstraat zijn er veel parkeerplekken, met soms een verrassend ingericht plekje. Richting Coehoornstraat ligt fitness centrum Keep Fit.

Privé zitje Fagelstr
Geen blik maar picknick aan de Fagelstraat
Keep Fit
Keep Fit

Het stukje Coehoornstraat tussen de Groesbeekseweg en waar de straat in noordelijke richting overgaat in de Prins Bernhardstraat hoort ook nog bij Altrade. Je kunt er ‘onderdoor’ naar de garages en de bedrijfjes die op het binnenplein liggen. Catshoek is bij velen bekend vanwege de auto-onderdelen maar vooral doordat je er altijd goed geholpen werd. Op de hoek met de Gorisstraat zit een bloemenwinkeltje.

Catshoek
Catshoek, een beetje vergane glorie
Bloemen
Potsierlijk
Gorisstraat
De buurt pingpong in de Gorisstraat
Metselaar
Gevelsteen van meester metselaar Evers

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .