voor wijkbewoners
Componistenbuurt

Componistenbuurt

De Componistenbuurt ligt achter de AH aan de Daalsewg. Dit is een complexmatig gebouwde stadsbuurt van gesloten bouwblokken met voortuinen en tuinmuurtjes. Het grootste deel is vooroorlogs. De bebouwing bestaat overwegend uit 2 lagen met kap. Het beeld van de wijk is minder groen dan de Schildersbuurt, omdat er ten faveure van het parkeren veel straatbomen verdwenen zijn.

Een aantal kleinere woningbouwprojecten in de Componistenbuurt in 1917 zijn uitgevoerd door Stichting Volksbelang van 1895 (zie ook Volksbelang).

Componistenbuurt
Bachstraat
Zwembad Oost
Ingang van inmiddels gesloopt Sportfondsenbad Oost

In 1937 werd aan de Van Beethovenstraat het eerste overdekte zwembad in Nijmegen gebouwd: Sportfondsenbad Oost. Het bijzondere was dat het bad niet alleen overdekt was, maar het dak kon ook openschuiven. In 1944 deed het bad dienst als onderduikadres en schuilkelder. Vele duizenden mensen hebben in dit zwembad leren zwemmen en hun zwemdiploma behaald. De Nijmeegse Reddingsbigrade heeft er vele jaren zwemles gegeven op alle niveau’s.

In 2011 besloot de Gemeenteraad om het oude zwembad te slopen en elders een nieuwe zwem-accommodatie te openen. Dat is uiteindelijk het Erica Terpstra Sportfondsenbad geworden aan de Kwakkenbergweg. De sloop van het zwembad betekende dat er zo’n 1,5 hectare heringericht moest worden. Omwonenden hebben zich met succes verenigd om hier iets te ontwikkelen dat de problemen zou oplossen: de wijk had problemen met zeer weinig openbaar groen, hoge verkeerscirculatie en parkeerdruk. Onder de naam “De Groene Parel” heeft de buurt een plan gepresenteerd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de aanleg van het Truus Mastpark, waarbij de buurt zich eraan gecommitteerd heeft om mee te helpen bij het onderhoud.

Truus Mastparkje
Truus Mastparkje

Het parkje is vernoemd naar Truus Mast, een vijftien jarig meisje dat als kassière werkte in het zwembad en in november 1944 omkwam tijdens haar werk. Bij de opening, die op 23 augustus 2014 werd verricht door wethouder Harriët Tiemens, was ook Jaap Mooi aanwezig. Hij was ooggetuige van de oorlogssituatie rondom het zwembad en heeft zich hard gemaakt voor de naamgeving van het parkje. Ook heeft ervoor gezorgd dat er bij het parkje een plaquette is geplaatst. Lees hier zijn verhaal. Op 10 november 2021 vond er een herdenking plaats, waar de familie ook bij was. Lees hier de tekst die bij deze herdenking is uitgesproken door Bart Janssen, schrijver van Het verdriet van Nijmegen 1940-1945.

Plaquette
Parkje v Beethovenstr
Truus Mast park Bruistengroen
Bruistengroen › Gemeente Nijmegen – Truus Mast park

Lees ook dit grappige bericht over geluidsoverlast in de buurt.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .