voor wijkbewoners
Begraafplaats Daalseweg

Begraafplaats Daalseweg

De R.K. Begraafplaats aan de Daalseweg is in 1885 ontworpen door Jan Jacob Weve, die er overigens ook begraven is. Jan Jacob Weve ontwierp ook de kruiswegstaties, daarvan zijn er 5 behouden gebleven. Op 5 september 1884 vroegen de kerkbesturen van de vier katholieke parochies in Nijmegen het gemeentebestuur toestemming om nabij de Daalseweg een gemeenschappelijke begraafplaats aan te leggen. Het verzoek van de kerkbesturen werd ingewilligd, onder meer omdat de begraafplaats, in overeenstemming met de Begraafwet van 10 april 1869, buiten de bebouwing zou komen te liggen. De stad Nijmegen groeide echter zo snel dat de begraafplaats steeds meer door bebouwing werd ingesloten. In 1940 werd het kerkhof gesloten, maar bleef tijdens de bezettingsjaren in gebruik. Pas in 1948 volgde de eerder voorgenomen sluiting en werden de meeste graven geruimd. In de grafkelders en graven waarop een eeuwigdurend recht rustte werden ook na 1948 overledenen bijgezet.

Ook na 1948 werd de begraafplaats bedreigd door nieuwbouwplannen. Dankzij de ‘Werkgroep ‘t (te) behouden kerkhof’ en de ‘Stichting ‘ter behartiging belangen nabestaanden’ bleef de begraafplaats beouden. In 1994 gingen de werkgroep en de stichting samen in de stichting ‘In Paradisum’. Sinds 1975 is de begraafplaats niet meer uitsluitend voor rooms-katholieken bestemd. De in 1948 gesloten, rijk begroeide begraafplaats is in 1995 hersteld en heropend. Sinds 1995 vinden er weer begrafenissen plaats (bron). Ook wijkwebsite Nijmegen-Oost bevat een verhaal over deze begraafplaats.

Het is inmiddels een Rijksmonument. Een sierlijk smeedijzeren hek, geflankeerd door twee natuurstenen neogotische hekpijlers, vormt de toegang.

Begraafplaats
Begraafplaats

Tot op heden zijn er op de begraafplaats Daalseweg meer dan 25.000 mensen begraven, waarvan ruim 300 slachtoffers van het Bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Er liggen veel prominente en bekende Nijmegenaren.

Bloemenkiosk

Bloemenkiosk Daalseweg

Op het pleintje voor de ingang (hoek Daalseweg – Fort Kijk in de Poststraat) staat sinds vele jaren een bloemenkiosk.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan even contact op via .