Berichten in categorie Cultuurhistorie

11 posts

Begraafplaats Daalseweg

Begraafplaats Daalseweg

De R.K. Begraafplaats aan de Daalseweg is in 1885 ontworpen door Jan Jacob Weve, die er overigens ook begraven is. Jan Jacob Weve ontwierp ook de kruiswegstaties, daarvan zijn er 5 behouden gebleven. Op 5 september 1884 vroegen de kerkbesturen […]

Daalseweg

Daalseweg en Tooropstraat

De Prins Hendrikstraat (tussen Bijleveldsingel en Jacob Canisstraat) behoort tot Altrade. In het verlengde daarvan ligt de Daalseweg. Deze straatlijn is een van de ‘radialen’ in Altrade in de ruimtelijke structuur in Nijmegen-Oost, met in het verlengde daarvan de ook […]

Schildersbuurt

Schildersbuurt

De Schildersbuurt bestaat uit woningbouw uit de jaren ’30 in redelijk gesloten bouwblokken met voortuinen en tuinmuurtjes in oorspronkelijke tuinstadstructuur met eenduidige wegprofielen. In het deel ten oosten van de Heydenrijckstraat liggen de straten met de woonerven. De woonerven uit […]

Componistenbuurt

Componistenbuurt

De Componistenbuurt ligt achter de AH aan de Daalsewg. Dit is een complexmatig gebouwde stadsbuurt van gesloten bouwblokken met voortuinen en tuinmuurtjes. Het grootste deel is vooroorlogs. De bebouwing bestaat overwegend uit 2 lagen met kap. Het beeld van de […]

Begraafplaats

Julianapark en begraafplaats

De voormalige algemene begraafplaats aan de Stenenkruisstraat en het Julianapark liggen binnen de begrenzing, maar zijn niet aangelegd in de periode van de stadsuitleg. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk in 1810 kwam er een […]

Wilhelminasingel

19e eeuwse schil

De 19e en vroeg 20e eeuwse schil was de eerste stadsuitleg. De definitieve grondslag voor de Nijmeegse stadsuitleg werd een plan uit 1878 van de architect L.A. (Bert) Brouwer (1844-1891), met daarop aangebrachte wijzigingen van de als adviseur aangetrokken Maastrichtse […]

Tuintjes

Volksbelang

Ten oosten van de Prins Bernhardstraat, tussen de Waldeck Pyrmontsingel en de Fort Kijk in de Potstraat, ligt de voormalige kleine wijk Volksbelang (Groesbeeksedwarsweg, Singendonck-, Van Lyden- en Vonckstraat. De 137 woningen zijn in 1895 gebouwd dankzij de Stichting Volksbelang, […]

Groesb dw weg hoek

Straten in Altrade

In onderstaande tabel zijn alle straten opgenomen die onder Altrade vallen. De begrenzing van Alrade wordt dus gevormd door de Bijleveldsingel, de Groesbeekseweg, de Berg en Dalseweg, de Koolemans Beijenstraat, de Acaciastraat. De Toorpstraat valt vrijwel in zijn geheel in […]

Waldeck Pyrmont

Over Altrade

Altrade is een wijk in het stadsdeel Nijmegen-Oost. Het noordelijk gedeelte van de wijk ligt binnen de zogenaamde 19e-eeuwse schil. Het oostelijk deel is een gerenoveerde arbeidersbuurt, grenzend aan het Julianapark en de begraafplaats. In het zuiden van de wijk […]