biobrandstof

Biobrandstof

Naast de houtige biomassa bestaat er ook vloeibare biomassa. Deze valt alleen onder de definitie van biomassa in het Activiteitenbesluit als het gaat om: plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal is plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie is, als de opgewekte warmte wordt […]

biomassa

Biomassa

Er is veel te doen rondom biomassa. Energiebedrijven hebben miljarden gekregen om biomassa bij te stoken in de elektriciteitscentrales, overal in het land staan kleinere biomassa verbrandingsinstallaties, die behoorlijke emissies hebben (sommige hebben wel filters maar die werken niet altijd […]

Warmtenet Nijmegen

Warmtenet Nijmegen-Noord

Sinds 2012 heeft Nijmegen een warmtenet in Nijmegen-Noord (Waalsprong) en het Waalfront. De (rest)warmte komt van de afvalenergiecentrale ARN in Weurt. Nuon (nu dus Vattenfall) is de energieleverancier. Vattenfall mag volgens afspraak nog een keer zoveel woningaansluitingen als nu realiseren […]

Warmtenet

Warmtenet

Nieuwe woningen worden niet meer voorzien van een gasaansluiting. In het kader van het klimaatakkoord moeten alle gemeentes in dit jaar (2021) een wijk aanwijzen die als eerste van het gas af gaat. In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen aardgasvrij […]

Emissieregistratie

Luchtkwaliteit

Er spelen veel emoties rondom luchtkwaliteit. Denk maar aan de perikelen rondom houtstook in buurten, aan de boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen. Maar vooral ook de vele getuigenissen van mensen die ernstige gevolgen voor hun gezondheid ondervinden door de luchtverontreiniging maken […]